معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه
صفحه اصلی > اداره کل امور فرهنگی > طرح مطالعاتی شهید مطهری > توضیحات فرم‌های طرح مطالعاتی 

فرم شماره 1 : برگه ثبت نام اعضای طرح

علاقمندان جهت عضویت در این برنامه، لازم است این فرم را تکمیل نموده و همراه مدارک مورد نیاز به مسئول دفتر مطالعات مدرسه تحویل نماید تا در پرونده ایشان بایگانی شود.

 

فرم شماره 2 : مشخصات اعضاء

بعد از اتمام زمان ثبت نام، مسئول دفتر مطالعات مدرسه این فرم را تکمیل می نماید و به معاونت تبلیغاستان ارسال می کند تا پس از تجمیع به دفتر مرکزی ارسال شود.

 

فرم شماره 3 : فرم مباحثه

اعضاء در صورت مباحثه کردن مطالب کتابها، این فرم را حداکثر تا روز آزمون تکمیل و به دفتر مطالعات  مدرسه تحویل می دهد تا امتیاز مباحثه طبق جدول امتیازات در کارنامه ایشان ثبت شود. لازم است هر یک از اعضاء مستقلاً یک فرم با مشخصات خواسته شده تحویل نماید.

 

فرم شماره 4 : فرم گزارش کتاب:

اعضاء پس از مطالعه هر کتاب، گزارش کتاب را در این فرم می نویسند و حداکثر تا روز آزمون به دفتر مطالعات مربوطه تحویل می نمایند تا پس از بررسی امتیاز آن در کارنامه ثبت شود.

 

فرم شماره 5 : لیست هزینه ها

مسئول دفتر مطالعات مدرسه پس از پایان برنامه هر کتاب، فرم 5 و 10 را به صورت دقیق، خوانا، بدون قلم خوردگی و لاک گرفتگی تکمیل و جهت پرداخت هزینه ها به معاونت تبلیغاستان ارسال می نماید. در قسمت تنظیم کننده، معاون تبلیغیا مسئول دفتر مطالعات مدرسه امضاء می نمایند. لازم است معاونت تبلیغاستان پس از تجمیع فرم 5 و 10 مدارس، رونوشت آن را به دفتر مرکزی ارسال نماید.

 

فرم شماره 6 : کارنامه

هر یک از اعضاء به ازای هر سال عضویت باید یک کارنامه در پرونده خود داشته باشد که نمرات و امتیازات کسب شده در آن ثبت شود.

 

فرم شماره 7 : گزارش سالانه

در خردادماه هر سال مسئول دفتر مطالعات مدرسه این فرم را تکمیل و به معاونت تبلیغاستان ارسال می کند تا پس از تجمیع به دفتر مرکزی تحویل شود.

فرم شماره 8 : فرم مشخصات مدرسه متقاضی تأسیس دفتر

مدارس متقاضی تأسیس دفتر مطالعات لازم است این فرم را تکمیل نموده و در زمان اعلام شده به معاونت تبلیغاستان ارسال نمایند تا پس از تجمیع به دفتر مرکزی تحویل شود.

 

فرم شماره 9 : لیست مدارس متقاضی تأسیس دفتر

معاونت تبلیغاستان پس از تجمیع تقاضاهای تأسیس دفتر، این فرم را تکمیل نموده و همراه فتوکپی فرم شماره 8 هر مدرسه به دفتر مرکزی ارسال می نمایند.

 

فرم شماره 10 : لیست نمرات

مسئول دفتر مطالعات مدرسه پس از پایان برنامه هر کتاب، این فرم را تکمیل و همراه فرم شماره 5 به معاونت تبلیغاستان ارسال می نماید تا پس از تجمیع، اصل آن جهت پرداخت هزینه ها به بخش مالی استان و کپی آن به دفتر مرکزی تحویل شود.

 

فرم شماره 11 : لیست فارغ التحصیلان

در مهرماه هر سال پس از آزمون کتابهای تابستانی، مسئولان دفاتر مطالعات مدارس درصورتی که فارغ التحصیل دارند این فرم را تکمیل و همراه کارنامه 6 ساله ایشان به معاونت تبلیغ استان ارسال می کنند تا پس از تجمیع، جهت صدور گواهی پایان دوره به دفتر مرکزی ارسال گردد.

 

فرم شماره 12: فرم خرید کتاب

هر یک از اعضاء در ابتدای سال تحصیلی، مبالغ کتب درخواستی خود را طبق این فرم به دفتر مطالعات مدرسه تحویل می دهند تا پس از تجمیع جهت تهیه کتاب به معاونت تبلیغاستان ارسال شود.

معاونت تبلیغاستان نیز پس از تجمیع درخواست ها، کتاب های مورد نیاز را از انتشارات صدرا با تخفیف 50 درصد تهیه و به دفاتر مدارس ارسال می کند.

 

دانلود فایل فرمهای طرح مطالعاتی:

   دانلود : فرمهای_طرح_مطالعاتی.docx           حجم فایل 76 KB
مبلغان | دین‌باوران | هنر آسمانی | محصولات | نرم‌افزارها | ماهنامه
روابط عمومی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه

روابط عمومی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیّه