پایگاه اطلاع‌رسانی «معــاونت تبلیــغ و امور فرهنگــی حــوزه‌های علمیــه» | تبلیغ یکی از اصلی‌ترین و مهمترین ابزارهای دین مبین اسلام است که از دیرباز برای پیشبرد و نشر معارف اسلامی توسط مبلغان دین انجام می‌شد. سیره‌ای که از پیامبران، امام و بزرگان دین سینه به سینه منتقل شده و تا عصر حاضر به ما رسیده است. «حضرت امام خامنه‌ای»
صفحه اصلی > اداره کل امور فرهنگی > طرح مطالعاتی شهید مطهری > شیوه نامه تکمیل فرم شماره 5 

بسمه تعالی

شیوه نامه تکمیل فرم شماره 5 آئین نامه طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری (قدس سره)

سال تحصیلی 95 - 96

 

1-    مبالغ مصوب طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری(قدس سره):

-        حق الزحمه استاد بابت یک ساعت:  300,000 ريال

-        جایزه ممتازان به ازاء هر نفر: 150,000 ريال

-        حق التصحیح اوراق امتحانی به ازاء یک برگ: 5,000 ريال

-        پذیرایی جلسات: به ازاء هر نفر شرکت کننده 10,000 ريال

2-    مجری طرح مطالعاتی مدرسه پس از پایان برنامه هر کتاب، فرم 5 و 10 آئین نامه را به صورت دقیق، خوانا، بدون قلم خوردگی و لاک گرفتگی تکمیل و جهت پرداخت هزینه ها به معاونت تبلیغ استان ارسال می نماید.

لازم به ذکر است در قسمت تنظیم کننده فرم 5، معاون تبلیغ مدرسه یا مسئول دفتر مطالعات مدرسه امضاء می نماید.

3-    لازم است اسناد مالی (فرم شماره 5  و فاکتور) خصوصیات ذیل را داشته باشند:

- به ریال باشد

- قلم خوردگی نداشته باشد.

- لاک گرفتگی نداشته باشد.

- محاسبه و جمع کل مبالغ فرم صحیح باشد.

- مبالغ مربوط به هر یک از قسمت های مختلف فرم شماره 5، طبق بند 1 به صورت دقیق محاسبه و نوشته شود.

4-    اعضاء با کسب حداقل نمره 16 در آزمون(بدون ضریب) و بالاترین امتیاز بر طبق جدول امتیازات بند5، ممتاز محسوب می­شوند و تعداد ممتازان جهت دریافت جایزه طبق دستورالعمل زیر، تعیین می شوند:

- از 1 نفر تا 5 نفر شرکت کننده در آزمون، 1 نفر ممتاز جهت دریافت جایزه در فرم 5 نوشته شود.

- از 6 نفر تا 10 نفر شرکت کننده در آزمون، 2 نفر ممتاز جهت دریافت جایزه در فرم 5 نوشته شود.

- از 11 نفر تا 20 نفر شرکت کننده در آزمون، 3  نفر ممتاز جهت دریافت جایزه در فرم 5 نوشته شود.

- از 21 نفر به بالا، به ازاء هر 15 نفر که اضافه شود، یک نفر ممتاز اضافه می گردد  و جهت دریافت جایزه در فرم 5 نوشته شود.

 

5-    جدول امتیازات جهت تعیین ممتازان:

رديف

فعالیت

امتیاز

1

آزمون از نمره 20 ميباشد؛ امتياز آن با ضريب 2 (40 امتیاز) ثبت می گردد

40 امتیاز

2

حضور در  جلسه بررسی کتاب

10 امتیاز

3

مباحثه(برای هر 50 صفحه مباحثه یک جلسه و برای هر جلسه 5 امتیاز محسوب می­شود)

20 امتیاز

4

گزارش کتاب (با توجه به کمیت و کیفیت خلاصه نویسی)

10 امتیاز

5

کنفرانس(بیان خلاصه مطالب کل یا بخشی از کتاب در جمع طلاب حداکثر به مدت 15 دقیقه)

10 امتیاز

6

جمع آوری جملات ناب(حداقل 20 جمله ناب) یا طرح سؤال(حداقل10 سؤال تستی و تشریحی)

10 امتیاز

جمع امتیاز

100 امتیاز

 

 

6-    در صورتی که مبلغ قابل پرداخت به استاد، ممتاز و مصحح، کمتر از 500.000 ريال باشد، هم به صورت نقدی و هم به صورت واریز به حساب شخص قابل پرداخت خواهد بود و در صورتی که مبلغ قابل پرداخت بیش از 500.000 ريال باشد فقط به حساب شخص واریز می شود و پرداخت به صورت نقدی امکان پذیر نمی باشد.

7-    در صورت واریز شدن مبالغ به حساب اشخاص، لازم است شماره حساب استاد، ممتازان و مصحح که در فرم 5 نوشته می شود از یک بانک باشد و نام بانک نیز در کنار شماره حساب قید شود.

8-    جهت پرداخت هزینه ها لازم است اصل فرم شماره 5 و فاکتور پذیرایی جلسات به معاونت تبلیغ استان ارسال شود تا به بخش مالی استان تحویل گردد. لازم به ذکر است ارسال فرم 5 و فاکتور به استان از طریق اتوماسیون، سامانه، فاکس و ایمیل فاقد ارزش بوده و قابل پرداخت نمی باشد.

9-    معاون تبلیغ استان پس از تجمیع فرم 5 و 10 مدارس، اصل فرم 5 را به بخش مالی استان جهت پرداخت هزینه ها تحویل می نماید و رونوشت فرم 5 و 10 را از طریق سامانه سماوات، فاکس و یا ایمیلبه اداره کل فرهنگی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه(ستاد) ارسال می نماید.

 

بسمه تعالی

هزينههاي دفتر مطالعات آثار شهيد مطهري(ره)

استان: ...........گلستان............. شهرستان: ..........گرگان........... مدرسه علميه:  ..........امام خمینی(ره)............

عنوان کتاب:............ده گفتار..............

 

جلسه بررسی کتاببا حضور .....25...... نفر در تاريخ     9 / 9 /1395  برگزار گرديد.

تاريخ امتحان:        14 /9 /1395

تعداد شركت كنندگان : ......22....... نفر

نام استاد راهنما

میزان فعالیت

حقالزحمه يك ساعت به ریال

مبلغ قابل پرداخت به ریال

شماره حساب یا امضاء دریافت کننده

آقای مسعود صلواتی زاده

90 دقیقه

300.000 ريال

450.000 ريال

محل امضاء یا شماره حساب استاد

رديف

اسامي ممتازان

مبلغ جايزه به ریال

شماره حساب یا امضاء دریافت کننده

1

آقای محمد احمدی

150.000 ريال

محل امضاء یا شماره حساب ممتاز

2

آقای حسن رضایی

150.000 ريال

محل امضاء یا شماره حساب ممتاز

3

آقای علی نجار

150.000 ريال

محل امضاء یا شماره حساب ممتاز

4

آقای اصغر منصوری

150.000 ريال

محل امضاء یا شماره حساب ممتاز

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

جمـع

600.000 ريال

نام مصحح

تعداد اوراق

حقالزحمه تصحیح يك برگ به ریال

مبلغ قابل پرداخت به ریال

شماره حساب یا امضاء دریافت کننده

آقای سعید مرادی

22

5.000 ريال

110.000 ريال

محل امضاء یا شماره حساب مصحح

جمع کل:....1/160/000.... .ريال

 

           تنظیم کننده                                        مهر و امضاء مدير مدرسه                                      معاون تبلیغ استان

نام و نام خانوادگی و امضاء معاون تبلیغ مدرسه                          نام ونام خانوادگی و امضاء مدیر مدرسه                                               نام ونام خانوادگی و امضاء

         یا مجری طرح مطالعاتی مدرسه                                                         و مهر مدرسه علمیه                                                                    معاون تبلیغ استان

             
 

 

تذکرات:

1) پرداخت حق الزحمه و هدیه تا سقف مبلغ 500/000 ریال به صورت نقدی و با امضاء دریافت کننده بلا مانع است.

2) پرداخت حق الزحمه و هدیه بیش از مبلغ 500/000 ریال، باید به حساب ذینفعان واریز و فیش آن ضمیمه گردد.

3) پرداختها باید طبق آئین نامه طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری و تا سقف مبالغ تعیین شده در آئین نامه جامع نرخها و دستمزدها مصوبه 731 شورای عالی باشد.

4) تعیین ممتازان، فعالان و تعداد آنها باید بر اساس بند تشویق ممتازان آئین نامه طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری(ره) باشد.

 

دانلود شیوه نامه تکمیل فرم شماره 5

آئین نامه طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری:

مبلغان | دین‌باوران | هنر آسمانی | محصولات | نرم‌افزارها | ماهنامه
روابط عمومی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه

روابط عمومی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیّه