معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه
صفحه اصلی > فرم ها > نظرات و ایده ها در مورد محصولات نرم افزاری معاونت تبلیغ حوزه های علمیه 
لطفا نظرات، ایده ها و پیشنهادهای خود را در مورد تولیدات نرم افزاری معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه، برای ما ارسال نمایید.

ضمناً با صاحبان ایده ها و پیشنهادات برتر، ارتباط برقرار شده و جوایزی به آنها اهدا می گردد.

# مشاهده نرم افزارهای تولیدی معاونت تبلیغ #
نام و نام خانوادگی:
 *
تلفـن همراه:
 *
نظر  ایده و پیشنهاد
 *
 
مبلغان | دین‌باوران | هنر آسمانی | محصولات | نرم‌افزارها | ماهنامه
روابط عمومی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه

روابط عمومی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیّه