معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه
تاریخ و عقاید وهابیت

 تاریخ و عقاید وهابیت

 
 صفحات اولیه كتاب
 

موضوعات:
سلفیه - تاریخ
سلفیه - عقاید
وهابیه - تاریخ
وهابیه - عقاید
اهل سنت - فرقه‌ها

پدیدآوران:
نويسنده:مهدی فرمانیان
نويسنده:رضا صادقیان
نويسنده:محمد معینی‌فر
نويسنده:عبدالواحد بامری
نويسنده:مریم شیرین‌جانی
ويراستار:سیدجمال‌الدین نصیری

ناشر: 
ذکری

تهیه کننده: 
معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه


 تاریخ نشر:۹۷/۰۵/۰۱  قیمت :۳۳۰۰۰۰ ریال 

معرفی مختصر كتاب: