معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه
روش های اردو داری

 روش‌های اردوداری

 

 صفحات اولیه كتاب
 


 تاریخ نشر:۹۱/۱۱/۰۹  قیمت :۳۰۰۰۰ ریال 

معرفی مختصر كتاب: