معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه
مشاوره از دیدگاه اسلام و روانشناسی

 مشاوره از دیدگاه اسلام و روانشناسی 


 صفحات اولیه كتاب

موضوعات:
مشاوره - جنبه‌های مذهبی - اسلام 
مشاوره

پدیدآوران:
نويسنده:حسین ملانوری

ناشر: 
ذکری

تهیه کننده: 
معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه

 تاریخ نشر:۹۵/۱۲/۰۹  قیمت :۱۶۰۰۰۰ ریال 

معرفی مختصر كتاب:
نويسنده در کتاب حاضر مشاوره را در ابعاد مختلف با رويکردي اسلامي و روان‌شناسي بررسي مي‌کند. کتاب در سه بخش تنظيم شده است. نويسنده ابتدا به کليات و مفاهيم و تعاريف در رابطه با اين موضوع پرداخته است. در ادامه به روش‌ها و فنون مشاوره مي‌پردازد. سپس صفات و ويژگي‌هاي مشاور و مراجع را بيان کرده و وظايف آنها را بيان مي‌دارد.