معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه
سیره و رفتار فردی پیامبر اکرم

 سیره رفتاری فردی پیامبر اسلام و ائمه (ع)

موضوع:
اصول دین

پدیدآوران:

علی‌محمد هوشیار

ناشر: 
ذکری

تهیه کننده: 
معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه


 تاریخ نشر:۹۳/۰۸/۲۱  قیمت : ریال 

معرفی مختصر كتاب: 
نقد و بررسی جریان های مدعی معنویت(عرفان های نوظهورتالیف این درسنامه در سال ۹۳ به پایان رسید و در سال ۹۷ چاپ شد. این درسنامه توسط استاد علی محمدی هوشیار در ۲۴ درس به رشته تحریر در آمد و ارزیابی آن در گروه علمی عرفان های کاذب این معاونت انجام شد در این درسنامه می خوانیم: موضوع شناسی و جریان شناسی عرفان های کاذب، طبقه بندی و علل گرایش به عرفان های کاذب، روش تبلیغ عرفان‌های کاذب، مبانی معرفتی عرفان‌های کاذب (۲ درس)، اهداف رفتاری و انحرافات مشترک در عرفان‌های کاذب، مولفه‌های معنویت تشیع، روش نقد و بررسی شبه معنویت ها، آیین های باستانی هندو، نقد و بررسی برخی آموزه های یوگا، نگرشی بر آموزه های شبه معنوی اشو، بررسی شبه معنویت سای بابا و لامائیسم، بررسی آموزه های اکنکار، بررسی آموزه های کارلوس کاستاندا، بررسی آموزه های پائولو کوئلیو، آموزه‌های شبه معنوی کابالا، شیطان‌گرایی، بررسی آموزه‌های انحرافی حلقه(۳ درس)، فرقه رام‌الله، آموزه‌های شبه معنوی روانشناختی(۲ درس)