معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه
جذاب سازی برنامه های فرهنگی مساجد

 جذاب‌سازی برنامه‌های فرهنگی مساجد 

 صفحات اولیه كتاب

موضوع:
برنامه‌های فرهنگی مساجد
انواع روش‌های جذاب سازی

پدیدآوران:
تهيه و تنظيم: صمد نظری

ناشر: 
ذکری

تهیه کننده: 
معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه تاریخ نشر:۹۳/۱۱/۰۹  قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال
 

معرفی مختصر كتاب: