معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه
بی راهه

 بی‌راهه: برخی از انحرافات علی یعقوبی

 

 صفحات اولیه كتاب
 

موضوعات:
یعقوبی، علی، سخنران
بدعت و بدعت‌گذاران
اسلام - تحریف
غلو
خرافات - جنبه‌های مذهبی

پدیدآوران:
نويسنده: سعید صدری

ناشر: 
ذکری

تهیه کننده: 
معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه


 تاریخ نشر:۹۴/۰۷/۲۱  قیمت :۲۰۰۰۰ ریال 

معرفی مختصر كتاب: 
کتاب حاضر در رابطه با معرفی برخی انحرافات علی یعقوبی است. یعقوبی متولد 1344 است و سرکرده یکی از گروه‌های انحرافی آسیب‌زا در حوزه اندیشه مهدوی است. در این اثر ابتدا زندگینامه وی ارائه شده، سپس ادعاهای پوچ وی مطرح و بدان‌ها پاسخ داده شده است. انحرافات و ادعاهای یعقوبی در زمینه‌های ارتباط با عالم غیب، مستجاب‌الدعوه بودن، رجعت، شفادهندگی و ... بررسی شده است.