معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه
روش سخنرانی دینی

 روش سخنرانی دینی

 

 صفحات اولیه كتاب
 

موضوع(ها):
سخنوری
سخنرانی
سخنوری - جنبه‌های مذهبی - اسلام

پدیدآوران:
نويسنده:حسین ملانوری
نويسنده:محمدرضا برادران
نويسنده:علیرضا پناهیان
نويسنده:عبدالله ضابط
نويسنده:محمدمهدی ماندگار
ويراستار:احمد رمضانی
ويراستار:ابوالقاسم هاشمی‌نسب

ناشر: 

حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت

تهیه کننده: 
معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه


 تاریخ نشر:۹۵/۰۵/۲۶  قیمت :۱۴۰۰۰۰ ریال 

معرفی مختصر كتاب: