معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه
روش چینش و پرورش محتوا

 روش‌های چینش و پرورش محتوا

 

 

موضوعات:
روش های جامع چینش ، پرورش و تولید محتوا

پدیدآوران:

نويسندگان:مسعود سلمه‌ای
محمد مهدی ماندگار


ناشر: 
ذکری

تهیه کننده: 
معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه

 

  تاریخ نشر:1397  قیمت :۱۸۰۰۰۰ ریال 

معرفی مختصر كتاب:

کتاب «روش های چینش و پرورش محتوا» نوشته ی حجت الاسلام محمدمهدی ماندگاری، روش های جامعی را برای تنظیم، چینش و پرورش و حتی تولید محتوا ارائه میدهد. چینش و پرورش محتوا یکی از مباحث مهم و ضروری در روش شناسی سخنرانی دینی به شمار میرود. کتاب مذکور از دو زاویه به چینش و پرورش محتوا توجه دارد:

الف) چینش مقدماتی که شامل چینش بر اساس اجزاء سخن و جلسات سخنرانی است.

ب) چینش تکمیلی که شامل چینش بر اساس قالب های سخن و مدل های مفهومی است.

#سخنرانی_دینی ؛ #روش_سخنرانی ؛ #روش_شناسی_سخنرانی ؛ #روش_شناسی_سخنرانی_دینی ؛ #مسعود_سلمه‌ای